Darbuotojai

IGNALINOS RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJAI

PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI

Pareigų pavadinimas Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRAS
Direktorius Darginas Mikėnas 8 386 52118 darginas59@gmail.com
Raštinės administratorė Genovaitė Karklelienė 8 386 52118 mn@ignalina.lt
Metodininkė Vita Bagdonienė 8 386 53476 vita.bagdoniene@gmail.com
Metodininkė Tatjana Leškevičienė 8 386 53476 ttjn.strkv@gmail.com
Buhalterinės apskaitos darbuotojai
Vyr. finansininkė Danutė Rasimovičienė 8 386 52950 drasimovic34@gmail.com
Ūkio dalis
Direktoriaus  pavaduotojas ūkio reikalams Petras Medeišis 8 386 52950 petrasmed@gmail.com
Sporto skyrius
Sporto skyriaus vedėjas Jonas Paslauskas 8 386 52804 j.paslauskas@iksc.lt
Metodininkas-sporto renginių organizatorius Genrikas Rudakas 8 386 52804 rgenrikas@yahoo.com
Specialistė-metodininkė Aušra Čeponienė 8 386 52804 ausracepon@gmail.com
Futbolo treneris Tadas Bernotas 8 670 72235 tadasbernot@gmail.com
Teniso treneris Česlavas Gotovskis 8 620 27049 ceslavasgot@gmail.com
Plaukimo treneris III kategorija Eugenijus Rakitinas 8 614 95592 eugenijusrakitinas@gmail.com
Plaukimo trenerė Dovilė Mikoliūnaitė  8 629 25325 mikoliunaite.dovilė@gmail.com
Biatlono treneris III kategorija Karolis Baltakis 8 655 44031 kbaltakis207@gmail.com
Slidinėjimo trenerė I kategorija Dalia Vaičiulienė 8 615 58922 dv6507@gmail.com
Slidinėjimo trenerė I kategorija Kazimiera Strolienė 8 686 76975 kazytest@hotmail.com
Biatlono treneris Vadim Stefanskij 8 626 63975 stefanskij30@gmail.com
Dviračių trenerė Inga Češulienė 8 608 75784 cilviakas@yahoo.com
Turizmo ir menų skyrius
Būrelių vadovai      
Dailės studijos vadovė ekspertė Nijolė Trinkūnienė 8 618 42332 nijoletrinkuniene@gmail.com
Keramikos būrelio vadovė Jolita Bužinskienė 8 626 71027 jolita.buzinskiene@gmail.com
Krepšinio būrelio vadovas Domantas Pupinis 8 695 82605 domas.pupinis10@gmail.com
Šokių kolektyvo „Lelijėlė“ vadovė Nijolė Žygienė 8 650 36741 nijole.zyg@gmail.com