Istorija

Centro steigėja – Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.

Įsteigimo data – 1990 m. rupjūčio 20 d. Tuo metu įstaiga vadinosi Ignalinos rajono moksleivių namais (Ignalinos rajono valdybos 1990 m. birželio 13 d. potvarkis Nr. 16), nuo 1998-11-27 – Ignalinos moksleivių namais. Nuo 2010 m. liepos 1 d. prie Ignalinos moksleivių namų buvo prijungtas Ignalinos rajono kultūros centras ir pakeistas Ignalinos moksleivių namų pavadinimas. Šiuo metu įstaiga vadinasi Ignalinos kultūros ir sporto centru, vykdoma kultūrinė ir švietimo veikla.

Ignalinos kultūros ir sporto centre nuo 2010 m. liepos 1 d. veikė 4 skyriai. Du skyriai – Etninės veiklos bei Kultūros – vykdė kultūrinę, o Sporto skyrius ir Turizmo, dailės ir informatikos skyrius – švietimo veiklą. Nuo 2012 m. rudens Etninės veiklos skyrius panaikintas, jo pagrindu įsteigtas Ignalinos krašto muziejus.

Nuo 2018 m. Kultūros skyriuje įteisintos ir švietimo veiklos, o Turizmo, dailės ir informatikos skyrius pavadintas Turizmo ir menų skyriumi.
2020 m. rugpjūčio 31 d., Ignalinos kultūros ir sporto centrą buvo nuspręsta reorganizuoti padalijimo būdu, įsteigiant du juridinius asmenis: Ignalinos rajono kultūros centrą ir Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centrą, kuriems tam tikromis dalimis perėjo Ignalinos kultūros ir sporto centro teisės ir pareigos.
2020 m. rugsėjo 1 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-79 ,,Dėl Ignalinos kultūros ir sporto centro reorganizavimo sąlygų aprašo, Ignalinos rajono kultūros centro ir Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro nuostatų ir Ignalinos rajono kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo” įsteigtas Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras.

Šiuo metu centre veikia:

  • Turizmo ir menų skyrius
  • Sporto skyrius

Pagrindinės veiklos sritys:

  • Sportinis švietimas
  • Neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo veiklos koordinavimas ir kuravimas, olimpiadų organizavimas
  • Rajono mokyklų bibliotekų veiklos organizavimas
  • Rajono mokinių asociacijos veikla

Vizija

Modernus ir estetiškai patrauklus, nuolat tobulėjantis, atviras pozityviai kaitai ir naujovėms neformaliojo švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio centras, siūlantis aukštą veiklos ir paslaugų kokybę bei įvairias pasirinkimo galimybes, ugdantis ne tik individualius gebėjimus, bet ir  socialines kompetencijas, kurių reikia šiuolaikiniam  piliečiui.

Misija

Užtikrinti mokinių užimtumą. Teikti kokybiškas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį  švietimą papildančio ugdymo paslaugas, atskleidžiant ir ugdant kiekvieno vaiko kūrybinius ir intelekto gebėjimus.