Darbo užmokestis

2018 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

III ketv.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų)
1. Direktorius 1
2. Skyriaus vedėjas 2 982,92
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1

 

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI
4. Metodininkas – sporto renginių organizatorius 1
5. Metodininkas – instruktorius 1
6. Specialistas-metodininkas 1
7. Metodininkas 2 848,06
8. Būrelio vadovas 2,1 647,48
9. Sporto treneris 9,96 884,45
10. Dailės studijos vadovas 1,24

 

KULTŪROS DARBUOTOJAI
11. Scenos režisierius 1
12. Dramos būrelio vadovas 0,2
13. Konferencijų ir renginių organizatorius 1
14. Tautinių šokių vadovas 1
15. Pramoginių šokių vadovas 1
16. Choro vadovas 0,25
17. Liaudiškos muzikos kapelos vadovas 0,5
18. Garso technikas 1
19. Dailininkas 1
20. Kostiumų dizaineris 1
21. Senųjų amatų poskyrio metodininkė 1
22. Scenografas 1
23. Kultūros ir laisvalaikio organizatorius 16,75 511,98
24. Akompaniatorius 0,75

 

TECHNINIS PERSONALAS
25. Vyr. Finansininkas 1
26. Buhalterė 1
27. Kasininkas 2 459,11
26. Raštinės administratorius 1
27. Raštvedys 1
28. Valytojas 7,25 400,00
29. Kiemsargis 1 400,00
30. Pastatų priežiūros darbininkas 1
31. Kompiuterių priežiūros specialistas 0,5
32. Elektrikas 1
33. Vairuotojas 1
34. Budėtojas 1