2020 metų Ignalinos rajono geriausių sportininkų rinkimai

Geriausių sportininkų rinkimų nuostatai nustato 2020 metų Ignalinos rajono geriausių sportininkų rinkimų tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką, laiką, vertinimo kriterijus, apdovanojimą.
Atsižvelgiant į šių Nuostatų kriterijus išrenkami penki geriausi sportininkai.
Kandidatūras gali siūlyti visi Ignalinos rajono fiziniai ir juridiniai asmenys.
Siūlymus galima teikti iki 2020 m. gruodžio 15 d.

2020 metų Ignalinos rajono geriausių sportininkų rinkimų nuostatai