2020 metų Ignalinos rajono geriausių sportininkų rinkimai

  2020 METŲ IGNALINOS RAJONO GERIAUSIŲ SPORTININKŲ RINKIMŲ

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.1. Geriausių sportininkų rinkimų nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 2020 metų Ignalinos rajono geriausių sportininkų rinkimų tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką, laiką, vertinimo kriterijus, apdovanojimą.
  1.2. Atsižvelgiant į šių Nuostatų kriterijus išrenkami penki geriausi sportininkai.

  II SKYRIUS

  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  2.1. Tikslas – pagerbti ir apdovanoti Ignalinos rajono vardą garsinančius sportininkus.
  2.2. Uždaviniai:
  2.2.1.  Išaiškinti ir apdovanoti 2020 metų geriausius 5 sportininkus.
  2.2.2.  Sportininkų pasiekimus skelbti viešoje erdvėje.

  III SKYRIUS

  DALYVIAI

  3.1. Rinkimuose gali dalyvauti sportininkai gyvenantys ar deklaruojantys gyvenamą vietą Ignalinos rajone ir yra:
  3.1.1. Lietuvos čempionatų ir pirmenybių prizininkai;
  3.1.2. Tarptautinių varžybų prizininkai ar dalyviai.

  IV SKYRIUS

  ORGANIZAVIMO TVARKA IR LAIKAS

  4.1. Kandidatūras gali siūlyti visi Ignalinos rajono fiziniai ir juridiniai asmenys.
  4.2.Teikiant kandidatūras, svarbu nurodyti tikslius kalendorinių metų (2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 1 d.) sportininko pasiekimus bei pilną varžybų pavadinimą (užpildant atitinkamą priedą), surašant visus sportininko aukščiausius pasiekimus.
  4.3. Užpildytas formas iki 2020 m. gruodžio 15 d. galima pateikti šiais būdais:
  4.3.1. Siųsti el. paštu: ausracepon@gmail.com arba pristatyti į Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centrą, adresu Mokyklos g .4, Ignalina (2 aukštas, specialistė-metodininkė Aušra Čeponienė).
  4.4. Geriausių Ignalinos rajono sportininkų penketuką renka Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro komisija.
  4.5. Rezultatai bus skelbiami www.ignalina.lt, www.irsspc.lt  tinklapiuose, viešinami žiniasklaidoje.

  V SKYRIUS

  VERTINIMO KRITERIJAI

  Bendrieji kriterijai:

  5.1. Lietuvos vaikų čempionatas.
  5.2. Lietuvos jaunučių žaidynės.
  5.3. Lietuvos jaunučių čempionatas.
  5.4. Lietuvos jaunių žaidynės.
  5.5. Lietuvos jaunių čempionatas.
  5.6. Lietuvos jaunimo čempionatas.
  5.7. Lietuvos taurė.
  5.8. Lietuvos čempionatas.
  5.9. Kitos tarptautinės varžybos.

  VI SKYRIUS

  APDOVANOJIMAS

  6.1. Geriausių sportininkų rinkimų nominantai bus apdovanoti raštais, atminimo dovanėlėmis 2020 m. Jaunųjų talentų  pagerbimo šventėje. Už 5 geriausių sportininkų pasiektus rezultatus  bus apdovanoti ir jų treneriai.

  VII SKYRIUS

  ORGANIZATORIAI

  7.1. Rinkimus organizuoja ir vykdo Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras, Ignalinos rajono savivaldybės administracija.